ကျွန်ုပ်တို့၏ မြန်မာဘာသာဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်ပါ (Burmese Language)

Elections Event

၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်
သမ္မတဆိုင်ရာ
အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ

(ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ် မဲပေးသူများ၏ရွေးချယ်မှု အက်ဥပဒေ) California Voter’s Choice Act အရ သင်မဲပေးရန်  ရွေးချယ်ချက်များအကြောင်း လေ့လာရန် (စန်မတေးအို ကောင်တီ စာရင်းပေးခြင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲများ ဌာနခွဲ) San Mateo County Registration & Elections Division မှ သင့်ကို ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့၏ မြန်မာဘာသာဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်ပါ
အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ တနင်္လာနေ့
ညနေ ၅:၃၀ – ညနေ ၆:၃၀      

အွန်လိုင်း သို့မဟုတ် ဖုန်းဖြင့် ပါဝင်ပါ-

Microsoft Teams Meeting တွင် ပါဝင်ပါ
Join Microsoft Teams Meeting
+1 628-212-0105 United States, San Francisco (Toll)
Conference ID: 837 899 920#
Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options