Huwag kalimutan ang petsa! Workshop sa Pagboto ng Wika ng Tagalog ngayong gabi!
Save the date! Tagalog Language Voting Workshop this evening!

Elections Event

Co-host ng PBRC at ng County ng San Mateo Rehistrasyon at Election Division

Co-hosted by PBRC and the County of San Mateo Registration & Elections Division

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81765052413